søndag 22. februar 2009

Politi og religiøse symbol


Har følgd med på denne hijabdbatten med eit halvt øyre. Klarer ikkje å hissa meg opp over eit klesplagg og er mektig imponert over stormen i vassglaset.

Er det forresten forbud å gå med smykke forma som kors i politiet? Reknar med at ingen politifolk har kors eller liknande i tatoveringane sine osv.

Personleg har eg ikkje noko i mot hijab, kors, kippa, turban eller liknande om dei no er kulturelle eller religiøse symbol som dei som ber dei tykkjer er viktige.

Skulle derimot politifolk, helsepersonell osv byrja å hevda at dei ikkje kan handsame spesielle delar av befolkninga av religiøse/kulturelle grunnar så vert det noko heilt anna. Jehovas vitne må akseptera at andre vil ha blod, kvinner må ta på menn og menn må ta på kvinner, men er det det som har vore problemet i hijabsaka?

søndag 15. februar 2009

Snåsakaillen, kolikk og generell overtru


Verda vil bedras og vi er i evig søking på noko som kan gjera oss HEILT friske og få evig lukke. Det utrulege i debatten er kor vanskeleg det er å ikkje vera uvilkårleg "open" for alternativ behandling og i staden vera skeptisk til det som ikkje er godt underbygd gjennom forskning. Då er ein arrogant og stribeint og får høyra at skulemedisinen heller ikkje er godt underbygd og ikkje alltid virkar. Nei, det har dei heilt rett i. Skulemedisinen tar også feil og difor må det stendig forskast vidare og ein må vera takksam for kritiske røyster. Men det at skulemedisinen også tar feil gjer ikkje at Snåsakaillen og anna alternativ medisin har meir reelle kurative evner. Kva folk bruker si private tid og pengar på har ikkje eg noko med. Eg legg meg heller ikkje bort i kva pasientane mine vel å forsøka, kritiserer ikkje alternativ behandling, men går heller ikkje god for den. Det er her helseministeren har eit problem. No har han legitimisert behandlarar som ikkje forskningsmessig har noko effekt bortsett frå at nokre meiner seg "kurert" og som ikkje står under noko som helst kvalitetskontroll.

Ei eg kjenner fortalde meg korleis ho i rein desperasjon til slutt hadde latt mor si som driv med alternativ behandling - eg trur det var soneterapi, behandla sonen for kolikk. No i ettertid hevder hardnakka bestemora at guten vart betre medan mora (ho eg kjenner) meiner den hadde null verknad. Bestemor nyttar historia for å promotera behandlinga si som verknadsfull og trur sjølvsagt på den sjølv.

Elles må eg seia at eg tykkjer at han som gav Ballo det verset som kan stogga blødning bør læra det bort til alle. Det er utruleg menneskefiendtleg og gjerrig å ikkje dela med andre dersom ein meiner at dette verset faktisk virkar. Tenkj på alle i den tredje verda som kanskje berre har dette verset å støtta seg til. Kvifor så gniten? Og er det moralsk rett av Ballo å halda kunnskapen for seg sjølv trass i at han lovde å ikkje fortelja det til nokon? Er det i strid med legeetikken? Eg berre lurer.