tirsdag 22. februar 2011

Abortion in Zambia vs Norway


Eg har fått tilsendt linken til ei fin studentoppgåve frå sjukepleiarhøgskulen i Sogn og Fjordane skrive av ei frå Zambia. Ho har samanlikna aborttilgangen, lovene og behandlinga i Zambia med Noreg. Oppgåva er fin og det er både interessant å læra om Zambia og å sjå Noreg frå hennar synsstad. I tillegg har ho ei fin oppsummering av historia til den norske abortlovgivinga. Ho heiter Caren Chizuni og her finn de oppgåva.

"A comparative study of the accessability of induced elective abortion in Zambia and Norway"


I have been sent the link of a student essay from the College of Nursing in Sogn og Fjordane. The student Caren Chizuni is originally from Zambia and compers the access, laws, treatment etc of abortion in Zambia and Norway. It is interesting reading. This is a link to the essay.

fredag 18. februar 2011

South Dakota foreslår å tillate drap på abortlegar/South Dakota moves to legalize killing abortion providers

Eg fekk tilsendt denne saka i dag og kjenner eg vert lei meg djupt inn i sjela. Kva for ei gal verd er det vi lever i som vil legalisera drap? Og, ikkje minst for eit lovleg inngrep som er nødvendige for kvinners reproduktive helse. Her kan de lesa artikkelen. Trur rett og slett ikkje eg orker å kommentare dette meir.

I was sent this information today. You can read the article yourself here. What a sick world when you justify killing in that way. And especially on medical personnel that only try to promote good access to a legal procedure. I don't have any more to say on the matter.

torsdag 17. februar 2011

Nytt tidsskrift om abort ute på nettet/New journal on abortion available


Red de Salud Latin America (Latin Amerikanske kvinners helsenettverk) har eit tidsskrift ute om abortsituasjonen i Latin-Amerika. Det er mogleg å få tidsskriftet både på engelsk og spansk. Linken eg har lagt til er den engelske versjonen. Dei har artiklar som feministane sitt syn på abort opp gjennom historia i Chile, terapeutisk abort, abort hotlines etc. Kontoret deira er i Chile, men i styret sit det representantar frå fleire Latin-Amerikanske land.

Latin-Amerika er ein av dei delane av verda der abortsituasjonen er vanskelegast. Den katolske kyrkja står sterkt og det er vanskeleg å utvida den legale tilgangen til abort. Mange av landa her har eit relativt godt helsevesen som gjer at mødredød ikkje på langt nær er så høg som i ein del afrikanske land, men i staden utgjer abort ein større andel av mødredød. Heldigvis har mødredød på bakgrunn av utrygge abortar gått ned i regionen. Det trur ein skuldast tilgangen til misoprostol.

Have a look at this new journal that came out from the Latin American and Caribbean women's health network. This issue is all on abortion.