lørdag 26. november 2011

Norske medisinstudentars haldningar til abort

Medisinstudentane Gunn Helen Hagen og Christine Ødegaard Hage har gjort ein studie blant 1. års og 4./5. års-studentane ved dei fire medisinske fakulteta. Dette er publisert i Tidsskriftet for Den norske Legeforening. Funna viser at dei fleste er for sjølvbestemt abort. Studentane i Trondheim er mest liberale blant 1. årsstudentane (93,5%), medan studentane i Bergen har størst endring frå 1. til 4./5. år (77,7%-92,6%). På alle fakulteta auker andelen som er positive i løpet av studietida (84,7%-91,3%). Jentene er meir positive enn gutane 89,8% mot 83,0%.

Artikkelen viser til at dette er høgare enn i heile den norske befolkninga der andelen som er positive til abort er 76%.

Det overraskande er andelen som kunne tenkja seg å bruka reservasjonsretten 27,3%.

Nedanfor finn de hovudbodskapa til studien.

 

Hovedbudskap

  • De fleste medisinstudenter er for selvbestemt abort
  • Andelen som er tilhengere av selvbestemt abort, er høyere på slutten av studiet enn i starten
  • En betydelig andel av medisinstudentene kunne tenke seg å bruke retten til å reservere seg mot å delta i abortinngrep
  • De fleste medisinstudenter ønsker anledning til å se et inngrep under studiet

tirsdag 22. november 2011

Tilfeldige, psitive funn/A sudden positive finding

Det er utruleg kva ein kan finna ved hjelp av google. Denne gongen sat eg og leita etter illustrasjonar til den norske abortlova og så dukka denne flotte amerikanske bloggen om reproduktive rettar opp. Her finn de ein kommentar og samanlikning mellom den norske og den amerikanske situasjonen.

Lite blogging frå mi side for tida, men eg håper på betre tider. Uansett håper eg at de som snublar innom har glede av linkane til ulike nettstader som omhandlar abort og reproduktive rettar.

It is increadible what you might find using google. This time I was searching for something to illustrate the Norwegian abortion act and I stumbled upon this magnificent American blog on reproductive rights. Her you find a comment and comparison about the abortion situation in USA and Norway.