onsdag 26. november 2008

Tejedoras de paz - fredsveverskene


Strålande forestilling og boklansering på Nobels fredsinstitutt. Her er linken til FOKUS sin presentasjon. Flott å sjå og snakka med damene frå Guatemala igjen. Ein vert både kald, stum, motlaus, stolt og motivert over å lesa intervjua med kvinnene. For dei av dykk som les spansk så kan de sjekka denne guatemaltekiske bloggen. Eg har lagt ved nokre bilete både frå lanseringa i la Ciudad de Guatemala og no i kveld frå Nobels fredsinstitutt. Rigoberta Menchu Tum har skrive forordet til boka.

mandag 24. november 2008

Au pair for å bøta på at mannen ikkje gjer jobben sin


Då har eg lest Mariya Bikovas masteroppgåve"A family member or a family servant? Why Norwegian families hire au pairs. A qualitative study" Her

Velskriven og spekka med informasjon. Godt jobba Mariya! 

Ho påpeiker også på det sørgelege faktum som vi jo veit at Noreg er eit mykje meir kjønnstradisjonelt samfunn enn vi liker å tru. Kvinnene tok ansvar for å skaffa au pair av di det er dei som orgniserer familen og hushaldet. Det var ikkje likestilling i arbeidet med hus og heim, dei berre set bort husarbeidet og barnepasset til au pairen i staden for å krevja at mannen tar sin del. 

Mariya kjem for å fortelja meir på Sanaa i Marken, måndag 1. desember kl 19. 


Årsmøtet er over


Då var årsmøtet i Kvinnefronten ferdig og vi reiser heim med mange nye idear og motivasjon. 15% medlemsauke det siste året er vel ikkje verst. Kvinnefronten i Bergen satsar på au pair/hushjelpas situasjon og sosial dumping. Det siste er for meg eit fagforeinings og politikarord som eg ikkje kan seia at eg har hatt mykje forhold til, men eg skal nok få sjansen til å bruka det igjen. Når nokre av oss lurer på om ikkje logoen kanskje treng litt "tidsriktig" endring og andre lurer på om namnet er heilt rett så er det i grunnen herleg at det er dei yngste som arbeider i reklamebransjen som tykkjer logoen er grei, stram og at så lenge ein ikkje har skjemt ut merkenamnet så bør ein ikkje skifta det. 

Har høyrt eit strålande Pippi-sitat: "Det har eg ikkje gjort før så det er eg sikker på at eg klarer".

Avslutta kvelden med internasjonal filmfestival og film frå Argentina. "Una semana solos" Dramaturgien var vel nærast ikkje-eksisterande. Det gjekk stort sett i eit tempo og det var ikkje over 50 km/t. Mange gode studier og samspel blant ungane utan at det vart sagt noko. "Alle" var forelska, men ingen gjensidig. Hm, eit litt vanleg problem......?

søndag 23. november 2008

Au pair - husjelpas retur
Å ha au pair er ein stadig aukande trend. Ikkje minst blant mine kollegaer. Det er jo utruleg deilig å ha nokon som kan gjera kvardagen litt enklare og meir fleksibel. Under eit eige forsvar om at ein hjelper kvinner som elles lever vanskelge liv i heimlandet og som treng pengane, har ein såleis skaffa seg billige hushjelper. Men kven er det dei hjelper? Det er trass alt dei sjølve. Ein aupair har ingen rettar som arbeidstakar av di ho (for det er helst ei ho) per definisjon ikkje er ein arbeidstakar, men ei kvinne på kulturutveksling. Ho har difor ingen sosiale rettar som svangerskapspengar etc. Derimot må ho betala skatt av "lommepenger" (det er det løna på minimum 3500 kr for 30 timar i veka heiter) og fordelen av å bu gratis. Dette reknast også til å vera verdt 3500 kr. Kor mykje vert det då att? Dei som har au pair er jo stort sett hyggelege, men at det å betala folk 7000 kr i månaden for 30 timar i veka er spesielt fair kan vel ingen påstå. Ikkje er det spesielt solidarisk mot kvinner frå fattige land heller. Dessutan lever dei på familiens nåde og er totalt prisgitte at dei kjem til greie folk. 

Ein kan trygt seia at eg er opprørt. Det er ingenting galt i å betala folk for å gjera husarbeid og ungepass, men alle fortener ei rettferdig løn og skikkelege arbeidsvilkår. Også om dei kjem frå den 3. verda. 

Det har vore ein strålande feminismekonferanse. 

Heia Nina Skranefjell som står bak.

Heia Guro og kompanjong i New Fashion Rockers for danskeunst/performance.

Heia LYD frå Arna.

Og ja Iffit eg skal lesa "Jasmin and stars - reading more than Lolita in Teheran".

lørdag 22. november 2008

Vinter i Bergen
Vinteren kom til Bergen og har vore der i to dagar. Det skaper kaos. Ingen har vinterdekk så bilane sniglar seg avgarde og skjeglar frå side til side. Det går omlag like raskt å gå så er det vits i å setja liv og karosseri i fare? Flybussen brukte 45 minutt og alle fly hadde fått ny tid. Kvar var det no vi hadde den snøplogen? Det er noko nesten eksotisk over snø i Bergen så det er jo jævt. 

Er i Oslo for å gå på Feminismefestival på Litteraturhuset. Hjerne påfyll.

torsdag 20. november 2008

Jippi, vi vann med 44 mot 28 stemmer


Etter gjentatte krav frå mitt kjære syskenbarn Brita så er eg altså igang. Ho meinte at dette skulle vera min Osterøy/Tysse blogg med nytt frå det landlege livet, men det kan vel kanskje vera meir enn det. Til trass for utallege samtalar på butikken til Tyen på kaien og gleda over å skue ut over sau og blodbøken så skjer det i grunnen ein god del i byen også for ikkje å snakk om den vide verda. 

FEIR, FEIR, FEIR!
I kveld vart den nye sexkjøpslova vedteken med 44 mot 28 stemmer. Det er noko som skal feirast fleire dagar til endes. 

I dag skal eg ikkje lenger irritera meg over akademikarane si tru på at dei ikkje er politiske medspelarar i debatten. I eit intervjuet i Dagbladet snakkar ikkje Skilbreid og Esohe Aghatise frå Nigeria same språk. Skilbreid har også ei anna verkelegheit enn det som visast i filmen "Grace" av Hubert Dubois. 
Men dette skal eg altså ikkje tenkja på i dag. 

I staden skal eg gå vidare med å skriva ei fråsegn til årsmøtet i Kvinnefronten. Det skal vera ein støtte til dei kvinneaktivistane i Nicaragua som no er tatt inn til rettsleg avhøyr av di dei har hjelpt ei tenåringsjente som var valdtatt til å ta ein sokalla terapeutisk abort. Terapeutisk abort har vore tillatt i Nicaragua i mange årtier, men har no etter at Ortega kom til makten vorte gjort om til eit totalforbod. I staden har dei vedtatt eit totalt rettsvern for fosteret slik at foster har større rett til liv enn kvinner. Ikkje ein gong i dei høvene der kvinna har ein graviditet utanfor livmora noko som i dei fleste tilfelle er livstrugande og aldri kan verta til eit levande barn, har ho rett til svangerskapsavbrot. Det tyder at ho er dødsdømt. Kvinneaktivistane hevdar berre sin borgarrett til å uttala seg politisk og aksjonera mot den kvinnefiendtlege politikken til regimet. Rettsforfølginga er soleis eit åtak på organisasjonsfridomen.