mandag 24. november 2008

Au pair for å bøta på at mannen ikkje gjer jobben sin


Då har eg lest Mariya Bikovas masteroppgåve"A family member or a family servant? Why Norwegian families hire au pairs. A qualitative study" Her

Velskriven og spekka med informasjon. Godt jobba Mariya! 

Ho påpeiker også på det sørgelege faktum som vi jo veit at Noreg er eit mykje meir kjønnstradisjonelt samfunn enn vi liker å tru. Kvinnene tok ansvar for å skaffa au pair av di det er dei som orgniserer familen og hushaldet. Det var ikkje likestilling i arbeidet med hus og heim, dei berre set bort husarbeidet og barnepasset til au pairen i staden for å krevja at mannen tar sin del. 

Mariya kjem for å fortelja meir på Sanaa i Marken, måndag 1. desember kl 19. 


Ingen kommentarer: