fredag 9. januar 2009

Fakkeltog og redsel for anti- semittisme


Travelt nyttår som har satt livet på hauet. Gledeleg, gledeleg, gledeleg.....

Frå glade nyhende i eige liv til vanvittig livssituasjon for vener og læremeistre på Gaza. Dette treng eg ikkje å nytta så mange ord på for media dekker massakren til fulle. For fyrste gong har det også vore politisk organisert engasjement på arbeidsplassen min. Sjølv har eg jo vore medlem i Palestinakomiteen sidan 96/98 ein gong og hadde praksis i løpet av studiet på eit legesenter i Gaza by, men elles er vi vel like brokut samansatt politisk hjå oss som andre stader. Vi var i alle fall stolte over at fleirtalet av dei som var på jobb skreiv under på eit opprop om at legeforeninga skal ta kontakt med sine kollegaer i Israel for å øva press om opphøyr av åtak/krig mot Gaza.

Elles bruker eg sjokkerande nok stadig meir tid på å forsvara jødar og poengtera at den israelske statens sin politikk ikkje er einstydande med alle jødar eller definerer ein "jødisk personlegdom". Det er skremmande å høyra påstandar som "kanskje Hitler ikkje tok så feil". Mange menneske har diverre eit behov for svart/kvit tenkjing. At det også er stor motstand mot krig blant israelarar eller at fleirtalet av dei er for at nybyggjarane skal trekkast ut frå Vestbreidden får vi lite info om. I staden vert staten Israel sin politikk = alle israelarar = alle jødar og anti-semittismen brer om seg. Då får diverre den store støtta til palestinarane ein bismak. Skal vi aldri læra.

Ingen kommentarer: