mandag 8. mars 2010

Religiøs tvang og hijab


No vil ein forby hijab for barn i skulen av di det er kvinneundertrykkande og synleggjer religiøs tilknyting. Eg er fullstendig einig i båe påstandane, men før det norske samfunnet og skulen kan krevja eit slikt forbod av slike grunnar så må dei fjerna kristendom frå skulen. Snakk om å påtvinga andre ein undertrykkande religion, men då er det sjølvsagt greit ved å nytta "vår kulturarv" som argument.

Dersom vi forbyr hijab er vi ikkje betre enn dei samfunna som krev hijab av kvinner.

Foreldre har til alle tider vidareført og oppdratt barn etter sine normer, kultur og tradisjonar. Det er ein del av oppgåva og plikta dei har.

Noreg proklamerer fridom for einskildindividet og burde også gjera det når det går i mot fleirtalet sine verdiar.

3 kommentarer:

Lill sa...

Enig!!
Jeg må ærlig innrømme at jeg "tolker" læreplanen i RLE (altså kristendom) på min måte...(dvs bruker minst mulig tid på det). Jeg er veldig for at vi skal ha et nøytralt religions og livssynsfag, men RLE slik det er i dag- la meg bruke tida på noe mer nyttig.

Solveig sa...

Fullstendig enig!! Er helt sikker på at om en hadde en avstemning blant foreldre som har barn i skole- og barnehagealder, så hadde vi fått et overveldende flertall for å avskaffe RLE-faget. Det er et tankekors at mange barn og foreldre kjemper for å få ekstra ressurser til å lære å lese og skrive i skolene våre fordi det ikke er nok ressurser, men vi har råd til å bruke penger på fag som RLE. La foreldrene ta ansvaret for religionsundervisning, implementer toleranse og menneskerettigheter i alle fag - så kan pedagogene bruke kompentansen sin på de viktigste fagene.

Mette sa...

Meire, meire Lill og Solveig :-)