fredag 20. august 2010

Kenya får ny grunnlov og abortrettar/Kenya's new constitution gives abortion rights


Gratulerer, 4. august vedtok Kenya ei ny grunnlov. Eit av dei store debattspørsmåla har vore abort. I den gamle lova var kravet til å få abort for å redda mors liv at to legar godkjende dette medan den nye lova mjuker opp tilgangen. Motstandarane framstiller det som om det no skal vera fritt fram å abortera. Den nye lova seier:
“in the opinion of a trained health professional, there is need for emergency treatment, or the life or health of the mother is in danger, or if permitted by any other written law.”
Med ein slik lovtekst kan ein sjølvsagt tolka lova vidt eller strengt. Det vil vera interessant å sjå kva for presedensar som kjem fram. Det er hevda at lova er så open at ho kan tolkast slik at ein lege har rett til å bestemma om kvinna sitt liv og helse er i fåre i eit så vidt perspektiv at det nesten opnar for "sjølvbestemt abort". Denne lova liknar nok ein del på den nye etiopiske lova.

USA har gitt 23 mill $ i støtte for å få gjenomført grunnlova.

4. August Kenya voted for å new constitution that among other changes allows abortion. It has been a huge debate where the oponents claim that the law opens up for abortion on demand. One can only hope. The text as you can see above could be interpreted in different ways and we can only hope that it will be interpreted in a way that opens up the posibility for women to have an abortion for a broad variaty of reasons. Earlier you needed the consent of two doctors to have an abortion to save the womans life. In any case this is a step forward for the rights of women. USA has spent 23 ill $ to promote the new law which has also rised a huge debate. Congratulations!

2 kommentarer:

EllenSand sa...

Jeg er veldig for sjølbestemt abort. Moren min tok abort da det fremdeles blei bestem av ei nemd. Ho måtte sitte foran nemda og overbevide de om at hun måtte få ta abort. Nemnda bestod utelukkende av menn. Da hadde hun fem barn fra før og var godt over førti år. Det var ingen god situasjon.
Veldig bra blogg!
:)

Mette sa...

Takk skal du ha Ellen. Ja, det er godt at kvinner kan få bestemma over eigne liv og ikkje måtte utlevera seg til og få det bestemt av "tilfeldige" menn.