tirsdag 27. oktober 2009

Tore på adoptivsporet igjen


Tenkte eg skulle sjå siste episode av Tore på sporet og søkte det opp på nett-TV. Eg har vorte dronninga av NRK sin nett-tv sidan eg ikkje har TV-signal. Etterpå såg eg Redaksjon En der dei diskuterte Tore på sporet.

I dette programmet har Tore på nytt på vegne av ei biologisk mor tatt kontakt med adoptivbarnet. Så vidt eg minnest så har han gjort dette i eit tidlegare tilfelle. Då galdt det ei mor i eit latin-amerikansk land. I følge den artikkelen om adoptivforeldre som er kritiske til Tore på sporet så var det i førre runde i 2006.

Tore hevdar at det er ei spesiell sak og at han aldri pleier å gjera dette, men kor mykje research driv han eigentleg med i dei einskilde sakene? Det er jo godt å tru vel om alle menneske og det dei sei, men har han berre høyrt denne mora si historie utan å sjekka med adopsjonsmyndigheitene i Korea om den enkelte saka? Eller eventuelt Verdens barn som bistår i adopsjonar frå Korea til Noreg? Det er jo ikkje innafor god adopsjonsetikk og lovgjeving å tillata adopsjon av ikkje rettmessig oppgitte barn.

I desse tilfella der det har skjedd urettmessig adopsjon så burde jo foreldre som denne mora ha ein annan sjanse til å få vita noko meir og eventuelt få lagt igjen eit brev som kan nå den adopterte dersom ho/han sjølv søker å få kontakt med biologisk opphav. Slik har det jo vore for norske som har adoptert bort barn.

Tore påstår at han aldri tar kontakt med den adopterte. Han har tatt kontakt med foreldra hans. !? Hallo, som om dei foreldra har nokon som helst rett til å avgjerda noko slikt for sin vaksne son. Dette er heilt søkt.

Eg har sjølv ei adoptivdatter, og ville aldri ha kunna sitja på ein slik informasjon åleine. Dersom ho ynskjer det har eg heller ikkje noko imot å inkludera/finna biologisk familie.

Men poenget er at det må vera den adopterte sitt val. Som Ane Ramm sa i Redaksjon En så ville ho sjølv ha rett til å bestemma kven som skulle vera ein del av hennar indre familiesfære. Og ikkje minst når det skal skje.

Denne saka endte jo tilsynelatande lukkeleg i følge tv-programmet, men det har ikkje Tore noko garanti for.

2 kommentarer:

Hanne sa...

Jeg synes at uttalelsen som Strømøy kommer med i denne artikkelen (http://www.aftenposten.no/amagasinet/article1274844.ece) er veldig betegnende for hvordan han egentlig ser på dette. Journalisten spør:
- Har dere et støtteapparat tilgjengelig?

- Nei. Jeg tror ikke du trenger psykolog for å møte slekta di. Jeg tror det er mer traumatisk å ikke få treffe slektingene sine.

Tore Strømøy forhenkler hele problemstilling, på bekostning av alle involverte parter. Han er besatt av biologi og seertall. En svært ubehagelig kombinasjon.

Mette Løkeland sa...

Ja, biologi er den heilage kua. Han ser ikkje og han lytter ikkje. Treng ikkje psykolog for å møta slekta!!!!? Eg er forundra over at han har lov til å skalta å valta med andre menneske sine liv på den måten.