torsdag 1. oktober 2009

HPV-vaksine beskytter ikkje berre mot kreft


Det er ein veldig grundig og bra artikkel på Dagbladet sine nettsider om HPV-vaksina. Spørsmålet er kvifor så mange er kritiske til å bruka den. Det kan ein jo godt spørja seg, men når ein har stadige utspel som påstår at jenter har døydd av vaksina trass i at det ikkje er tilfelle og redaktøren for Legetidsskriftet Charlotte Haug er så kritisk så har det sin effekt. Overskrifter har mykje makt diverre.

Fokuset når det gjeld vaksina har vore mykje retta mot at det beskytter mot kreft. Det er sjølvsagt viktig, men som artikkelen nemner så er det vel så viktig at ein vonleg vil kunne redusera alle dei mindre kirurgiske inngrepa på livmorhalsen - konisering. Desse inngrepa kan føra til for tidlege fødslar med dei komplikasjonane det kan gje. I ei tid då kvar fjerde fyrstegongsfødande er over 35 år og gjennomsnittsalderen for fyrstegongsfødande er ca 30 år så er det mange som kan ha fått utført ei konisering før dei vert gravide.

I tillegg beskytter Gardasil mot kjønnsvorter i og med at det beskytter mot HPV-viruset type 6 og 11 som er årsaka til 90% av alle kjønnsvorter. Talet på smitta med kjønnsvorter auker stadig.

Ikkje uventa er det kritiske røyster som er redde for at jenter no skal ha meir sex!!! Moralismen har ingen grenser. Det er ikkje noko nytt at nokre folk bruker dette som argument mot medisinske framsteg.

Ingen kommentarer: