lørdag 26. september 2009

Sjølvbestemt abort opp til 14 veker i Spania

Den spanske regjerninga har no bestmet å liberalisera abortlova frå 1985. Kvinner i Spania har i dag ikkje sjølvbestemt abort, men tilgangen på abort er ikkje dårleg dersom du har pengar. Det finst eit utal private klinikkar som tilbyr abort. Lova seier at du kan få abort i dei tilfella der ein kan rekna med at det fåre for fysisk og psykisk helse. I praksis gjer klinikkane det slik at kvinnene må snakka med ein psykolog som stadfester psykisk belastning og så kan dei få ein abort.

Forslaget til ny lov som er under utarbeiding stadfester at abort er ein rett og vil gje sjølvbestemt abort opp til 14. veke. Det er også forslag om å senda aldersgrensa for at kvinnene skal kunne bestemma utan at foreldrene har gitt samtykke til under 16 år. Det skal også vera mogleg å abortera opp til 22. veke når det er fåre for liv og helse eller fosteret er missdanna. Etter 22. veke skal ein berre kunne ta abort dersom fosteret har missdanningar som er særs alvorlege eller ikkje er foreinelege med liv. Dette må stadfestast av ein medisinsk komite. Det er særs sannsynleg at lova vil gå igjennom av di dei fleste parti støtter intensjonen om lova. Sjå El Pais

Ingen kommentarer: