mandag 7. september 2009

Kven skal i buss?


Det er heilt klårt eit problem når ein skole berre har 3-20% elevar med norsk som morsmål. Kva gjer ein så med det? Det har vore mykje snakk om bussing i det siste. Heilt klårt er det best å gå på skule så nære opp til heimen som mogleg slik at ein slipp å få forlenga skuledagen med lange transportetappar. I tillegg er det godt å bu der dine skulevener er for å kunne byggja opp eit vennskap. Ein del norske barn som bur 50% hjå mor og far som må leva med både reising og lang veg til kameratar 50% av tida. Barn på bygda opplever også i større grad bussing til skulen.

Men kven skal bussast for å få til ei jamnare fordeling av barn med ulike morsmål rundt omkring i Oslo? Skal elevar på Smestad og Tåsen også bussast til Gamlebyen? Skal dette kanskje vera eit frivillig tilbod for dei familiane som ikkje har norsk som morsmål, men som ynskjer eit nærare knytting til norske medelevar? Mange elevar og foreldre er jo allereie opne for dette når dei plasserer ungane i privatskular som Steinerskulen, St Sunniva etc.

Ein artikkel frå Dagbladet viser til elever i Danmark som vert bussa ein halv time til ein annan skule. Det kan sjå ut til at det er frivillig utan at den informasjonen kjem fram i artikkelen.

På mange måtar er eg for at folk skal ha høve til å få gå på ein annan skule, men dersom det berre er frivillig eller ikkje inneheld hjelp som til dømes gratis buss så vert det eit val for det opplyste fåtalet med pengar nok til å prioritera det.

3 kommentarer:

Anonym sa...

De vil ikke bli nordmenn, og vi vil ikke bli muslimer.

De har valgt å lage seg egne getthoer og menger seg ikke med nordmenn på fritiden.

Vi prøver å gi barna våre en normal sunn norsk oppvekst ved å flykte unna etterhvert som innvandrerene overtar.

Jeg gidder ikke jobbe dugnad og lage godt klassemiljø for masse gratispassasjerer som atpåtil ser ned på meg og mine.

La også våre barn få oppleve at en kan dusje naken, spise pølser, ha både jente og guttevenner. De blir uansett siste generasjon som får leve sitt norske liv i fred.


Å tvinge innvandrere på oss med bussing er svært provoserende. Vi vil ikke være multikulturelle, det er derfor vi flykter i vårt eget land. Vi vil være nordmenn og leve norskt blant våre egne som bryr seg om oss.

De for seg, vi for oss.

Det fargerike fellesskapet en har snakket så mye fint om er en gedigen tabbe. Det er fargerikt, men noe felleskap slik jeg håpet på har det ikke blitt. Det finnes ikke noe fellesskap, og det vil det heller aldri bli. Like lite som det finnes i Jugoslavia eller Libanon.

Anonym sa...

Det du skriver er trist, men kan i mange tilfeller virke sant. Det som virkelig er det som skiller slik at det blir parallellsamfunn, er religion. Det er det som er grisen bjellesauen. Skulle ønske det fantes en metode for å få "avprogrammert" religion fra mange av våre nye landsmenn, eller ihvertfall nedtonet viktigheten av den slik at man kan endre hvordan man oppfører seg sammen med "norske" nordmenn. Jeg er enig i at det virker som mange politikere ikke skjønner hvor differensiert venneflokkene er, og hvor strengt jenter fra andre religioner blir indoktrinert.

Anonym sa...

Hvorfor vil folk flest på død og liv asimilere innvandrere til å bli helt like Ola Dunk?
Hvem er vi til å sitte å diktere vilken moral eller religion andre mennesker skal praktisere?

Hvorfor denne problematiseringen?

Videre er det svært mange likhetstrekk mellom konservative kristene og muslimer når det gjelder streng moral.

Det er vel ikke rart det kan oppstå "ghetto lignende" områder, når flyktninger/innvandrere blir møtt med så mye fordommer, skepsis og negativitet. Da har folk en tendens til å omgåes andre i samme situasjon.
Videre har det nok noe med økonomi å gjøre at flyktninger/innvandrere ikke nødvendigvis har råd til å kjøpe leilighet der de måtte ønske.

Integrering skjer ikke over natten!
Blir bare oppgitt av mentaliteten til slike trangsynte individer som denne anonyme over her.

Gi flyktninger/innvandrere en jobb, slik at de kan føle seg verdifulle som alle andre.
Vi må alle møtes halveis!