fredag 23. april 2010

Artikkelen om medikamentell abort 9.-12. veke i Bergen

Endeleg er erfaringane våre med medikamentelle abortar for dei frå 9-12 veker publisert. Artikkelen står på trykk i tidsskriftet Obstetrics and gynecology. Bergens Tidende har også ei sak på funna våre i dag.

Som eg seier i BT så er vi den andre klinikken i verda som publiserer våre erfaringar med metoden for abortar i 9.-12. veke. Det gjer tilbodet til kvinner i vår region unikt. I størstedelen av verda så vert alle abortar for denne svangerskapslengda utført kirurgisk. Kirurgiske abortar er ikkje utrygge i vår del av verda, men også i ein trygg setting så er likevel medikamentell abort tryggare. Det generelle medisinske prinsippet seier dessutan at ein skal unngå kirurgi dersom ein kan koma i mål med like gode resultat ved bruk av ein ikkje-kirurgisk metode. 91,7% av alle kvinnene i studien hadde ein komplett abort utan noko som helst behov for kirurgi og 91% var fornøyde med metoden.

Etter mine spede erfaringar med forskning og publisering så får ein jo stadig meir respekt for forskningsprosessen. Det er ikkje nett gjort i ei handvendig, etter at eg posta dette i desember 2008 så har artikkelen vorte avvist av to tidsskrift før den endeleg no er publisert. Det interessante er at vi heile tida har gått til nye tidsskrift med høgare impact factor, og for kvar gong har dei vore meir intersserte. Så då kan det virka tidvis tilfeldig kvar og når artikkelen slår inn.

4 kommentarer:

Lill sa...

Gratulerer med publisering og så flott at det er slik! I hvor stor utstrekning blir denne metoden brukt ellers i verden?(...der det er tillatt med abort...)

Mette sa...

Mellom 9.-12. veke er det nok sjeldan. I Noreg byrjar det å verta vanleg. I Sverige er det eit sjukehus. I Skottland har dei ein stor klinikk som er den einaste som har halde på lenge. Veit om ein fransk klinikk og så er det eit par andre eg veit om. Medikamentell abort er ikkje så vanleg i størstedelen av verda, men det er mange som arbeider for å endra det av di det har så positive resultat.

lise sa...

Gratulerer med publisering! Jo skånsommere en kvinne som må ta denne beslutningen blir behandlet, jo bedre er det, synes jeg. Medikamentell abort er vel også mindre ressurskrevende, skulle jeg tro..?

Anonym sa...

Jeg er enig med Lise her om skånsomhet. Jeg har nettopp tatt medikamentell abort i uke 10 på SUS og min opplevelse var at jeg fikk god behandling helt til det nærmet seg slutten. jeg opplevde det som skremmende og svært smertefullt da legen skulle "hjelpe meg" å få ut resten (selv om jeg etter det skriftlige informasjonsbrevet hadde krav på inntil 3 ganger 2 zytotec tabletter, hadde jeg bare fått 2 ganger) Hun brukte et pølseklypelignende redskap og det var det vondeste med hele aborten. Det satte en støkk i meg. Jeg tror at det siste kunne blitt utstøtt av seg selv med hjelp av de siste tablettene hvis jeg hadde fått tid til og tatt de og deretter blitt sjekket. Behandlingen på sykehuset begynte kl.09.00 på morgenen og kl.18.30 var jeg ferdig hos legen og kunne pakke og dra hjem, så for min del tok det litt lenger tid enn de 6-8 timene som er forventet.. -Laila-