tirsdag 11. mai 2010

Heilt uråd å nå nokon på telefon

I stipendsøknadstider må eg seia at eg vert stadig meir forundra over framandgjeringa som nye media kan føra til. Både då eg skulle forsøka å få noko "rask" informasjon på eit par korte spørsmål om stipendsøknaden til helse vest og no til uib. Det finst faktisk ikkje noko telefonnr å ringa som fører til ein person. Helse vest ba rett nok om at folk sende mail og prøvde ikkje å innbilla oss at det finst eit telefonnr. Det førte til at det eg meinte var eit lite uformelt spørsmål endte opp med å verta formelt og tok 3 mnd å få svar på. No har eg til alt overmål forsøkt å ringa medisinsk fakultet i Bergen, men det er berre ein talepostkasse som seier eg kan leggja igjen eit spørsmål og så skal dei senda meg svaret på mail. Kva gir du meg?

Til alt overmål er det ganske vanskeleg å finna utlysinga av stipendiatstillingar. Dumme meg har jo trudd at medisinsk fakultet ville ha ei nyhendesak eller ein eller annan peikar på si nettside, men det er heilt feil. Det er ingen ting på deira sider som seier noko om at dei lyser ut stipendiatstillingar. Utlysinga finn du under uib sine "stilling ledig" der alle typer stillingar står på same side organisert på den måten at dei rykker oppover sida etter kvart som søknadsfristen nærmar seg. Eg måtte difor leita eit godt stykke ned på sida før eg fann utlysinga. Dette hadde kome til å gå meg hus forbi hadde ikkje nokon fanga opp at det sto i BT i helga. Eg har frekventert nettsida til medisinsk fakultet med jamne mellomrom for å sjå om dei snart lyser ut stipendiatstillingar - til inga nytte.

Ingen kommentarer: