fredag 28. mai 2010

Kvinna som eigedom frå mann til mann

Den amerikanske skikken med at brura vert følg til alters av far sin for å overleverast til ektemannen er ganske ny. Dette er det vi får når vi ser så mange romantiske komedier frå USA.

Paradoksalt nok er det kyrkja som tar til motmæle overfor denne nye "tradisjonen" i etterkant av at dei i Sverige har hatt ein stor debatt sidan Victoria vil overleverast som ein blondepakke frå far til vordande ektemann.

Sjølvsagt er det heilt vanvittig å tenkja på at i eit samfunn har vorte meir likestilg og som nokre meiner er likestilt nok så held ein fast på slike kvinneundertrykkande "tradisjonar" som å ta etternamnet til mannen og hans familie eller å innføra denne gåveoverrekkinga. Snakk om å redusera kvinna til ei vare og eigedom.

At denne grove symbolikken berre vert avfeid med at kvinner veit kva dei vil i dag og dette er berre "tradisjonar" som er koselege og kun symbolske er irriterande. Spesielt når ein på same tid er i harnisk over undertrykkande tradisjonar frå andre kulturar som til dømes hijab.

1 kommentar:

Cecilie - Fragaria sa...

Jeg er helt enig i at dette blir veldig unaturlig i dag - spesielt fordi de aller fleste av oss flyttet ut fra foreldrenes hus lenge før bryllupet, og mange også har barn med forloveden.

(Forøvrig synes jeg det er like unaturlig å skulle gå i kirken både for å gifte seg og døpe barn når man ikke er personlig kristen)

Tradisjonen med navnebytte tror jeg mange synes er praktisk- spesielt om man har barn. Jeg ventet selv med å bytte navn til vi fikk et barn, da jeg ellers hadde ulikt etternavn fra barnet. Det var alltid så mye fram og tilbake med det.
Vi valgte å ta hverandres navn, og heter nå alle sammen "Fornavn mitt-mellomnavn hans-etternavn". Dette er en nyere skikk som jeg synes er mer likestillende - man velger det fineste/best likte navnet, og får bli en enhet som familie.