torsdag 6. mai 2010

Til hjelp for abortlova i Spania

Det viser seg at dokumentet til Kvinnefronten "Myten om det vanskelege valet" som eg skreiv i 1999 og som Blanca Chaves seinare omsette til spansk "El mito de la eleccion dificil" er hyppig brukt av feministar i Spania og andre spansktalande land.

Det er uturuleg hyggeleg å vita at det vi gjer her kan vera til nytte for andre. Spania er jo no i ferd med å få ei ny og god lov som innfører sjølvbestemt abort inntil 14 veke. Saka har passert i senatet og er no sendt tilbake til regjeringa som gjer dei siste i hovudsak formelle vedtaka.

Særleg har ei setning vore brukt av feministar i Spania, og Concha Munoz Jimenez som er leiar av eit feministisk paraplyfellesskap. Det er hyggeleg å sjå Kvinnefronten og seg sjølv referert.

Sitatet er: Hasta que se considere que tener un aborto es tan moralmente aceptable como usar la anticoncepción, las mujeres no habrán alcanzado completamente sus derechos reproductivos” 
"Før det vert sett på som like moralsk akseptablet å ta abort som å bruka prevensjon har ikkje kvinner oppnådd fulle reproduktive rettar."

Ingen kommentarer: