onsdag 12. mai 2010

Som vanleg a close call når abortlova vart vedtatt

I Noreg vart lova vedteke med dobbeltstemma til presidenten i Odelstinget i 1978. Det var altså berre ei stemmes overvekt. Då abortlova vart vedteke i Spania i februar så var det med 132 av 262 moglege stemmer - altså med to stemmers overvekt.

Så marginale er altså sigrane når det gjeld vedtakstidspunktet, men sigeren for kvinner er absolutt. I tillegg endrar gjerne haldninga til abort seg hjå politikarane med åra. Du ville nok få eit betydeleg høgare fleirtal dersom ein skulle revotera den lova i Noreg i dag, men det skal vi heldigvis ikkje.

Ingen kommentarer: